Thune Næringspark


OPPGAVE

Thune Næringspark består av 50 000 kvadratmeter med lokaler til leie for forskjellige aktører. Jan Kihm Rørmontasje har installert brannsikringstiltak i form av sprinkler og skumanlegg i bygget for å opprettholde sikker drift for sine leietakere.

 

Sprinklet hele næringsparken på 50 000m2. Installert totalt 11st nye sprinklersentraler.Installert skumanlegg for dekk partner.

KUNDE

Thune Næringspark

PERIODE

2013 – 2015

TYPE

Installasjon av sprinkler, skumanlegg og varmeanlegg i eldre bygg i drift.


Storebrand
NHO