Kjøleanlegg for A-Bygget


OPPGAVE

Installert nytt kjøleanlegg meg torrkjøler.
Syrefaste rør/316L DN250.

Installert ny sprinklersentral som utbedringer på sprinkleranlegg.

KUNDE

A-Bygget

TYPE

Installasjon av kjølingsanlegg


Dronning Maudsgate 15
Storebrand